ΜΟΝΩΣΗ

Η εταιρία ΜΟΝΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1997 και έκτοτε δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής θερμομονωτικών υλικών και προϊόντων συσκευασίας.. Το 2001 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την εταιρία, καθώς μεταφέρθηκε σε καινούριες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο 70χλμ. της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας.

‘Ηταν η πρώτη εταιρία, στην οποία η γνωστή γερμανική εταιρία BASF το 2003 ανέθεσε την παραγωγή και εμπορία του καινοτομικού υλικού NEOPOR. Η ΜΟΝΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΒΕΕ έχει δημιουργήσει και εμπορικό τμήμα από το 2005 μεταπωλώντας και προϊόντα άλλων παραγωγών με σκοπό την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών της.
Η εταιρία προμηθεύει κάποιες από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες της χώρας, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε μεγάλα δημόσια έργα. Δραστηριοποιείται επίσης και στον τομέα της συσκευασίας, όπου προμηθεύει μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες όπως και μεγάλες εταιρίες στον χώρο της ιχθυοκαλλιέργειας.

Τα προϊόντα της ΜΟΝΩΣΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΒΕΕ είναι πιστοποιημένα κατά CE από μεγάλο φορέα πιστοποίησης του εξωτερικού. Επίσης, στο σύνολό της εφαρμόζει σύστημα ISO 9001:2008.